Φωτογραφία Σχεδιάστριας Μαρίας Κοντογιωργάκης

ʻʻΜέσα από ένα παιχνίδι, όπου συναίσθημα και νους σκοινοβατούν, μοναχικότητα & πάθος συνυπάρχουν, ακολουθώ αφήνοντας αχνά πατήματα.ʼʼ

Μαρία Κοντογιωργάκη